qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม

       สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร และวิทยากรผู้ช่วยของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามจำนวน 40 คน และอาจารย์จากสถาบันภายนอก 5 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอีกจำนวน 9 คน 

 20841092 1800445539996237 8469738203143452219 n  20914434 1800445739996217 2136227697718838219 n  20915568 1800445993329525 2851219063232325991 n
 20883064 1800445783329546 1684238227715352010 n  20881961 1800445943329530 352499022737248484 n  20840936 1800446513329473 963583670349494877 n
 20800023 1800446043329520 5632009347256814690 n  20799971 1800446576662800 9147023070702346241 n  20840831 1800446726662785 4825235850329337883 n
   20840910 1800445373329587 709985509879346933 n

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม